Materiały dodatkowe

Okręg PZW Kraków zrealizował projekt „Budowa infrastruktury dla rekreacji wędkarskiej w zgodzie ze zrównoważonymi zasadami ekologiczno – środowiskowymi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.


W ramach projektu zostało wykonane 75 pomostów wędkarskich na akwenach w Przylasku Rusieckim.
Szczegółowy regulamin korzystania z pomostów znajduje się w zakładce ‘regulaminy’.
Całkowity koszt projektu 674 240,14 złoty z czego wkład własny Okręgu PZW Kraków to kwota 168 560,13 złoty.

Pomost nr 11 jest przeznaczony z pierwszeństwem dla osób niepełnosprawnych.

Prosimy podczas korzystania z pomostów bezwzględnie przestrzegać regulaminu a wszystkie akty wandalizmu bezzwłocznie zgłaszać do Biura Okręgu PZW Kraków lub na policję.

https://mapadotacji.gov.pl/
Skip to content